www.livingrights.nl - educatieve website met dilemma's en problemen rond de kinderrechten en verder films, foto's, spelletjes, liedjes, sprookjes, recepten etc. uit verschillende landen

www.filmles.nl - instructie om met gratis montage programma's en fragmenten uit Living Rights een eigen film te maken

www.dovanafilms.nl - informatie over de filmserie voor pers en festivals